Slå ihop Maghrib och ´Ishâ’ under sommaren? Då frågar du dessa lärda om det!

Fråga: Vad är domen för att slå ihop två böner? Här i England slår vi ihop Maghrib och ´Ishâ’ på sommaren. Många imamer i moskéerna tillåter det eftersom ´Ishâ’s kännetecken är dolt på sommaren.

Svar: Den frågan har ställts till Fiqh-akademien i Makkah, den islamiskt internationella akademin samt kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’. Frågan berör länderna vari natt och dag varierar. Exempel på dessa länder är de skandinaviska länderna som har bara dag ett halvår och bara natt ett annat halvår. De lärda har delade åsikter i frågan.

Vissa säger att de skall gå efter det närmsta landet som har dag och natt under ett dygn.

Andra säger att de skall gå efter tidtabellen i Makkah.

Somliga lärda säger att de som har dag och natt under ett dygn ber nattbönerna på natten och dagsbönerna på dagen utan hänsyn till längden.

Det forskas fortfarande i frågan. De har inte kommit till något slutgiltigt svar. Jag kan inte svara på den frågan nu. Den får presenteras för kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ eller al-Ladjnah ad-Dâ’imah. De får granska den utmed det som har kommit från akademierna eller kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’