Skynket mellan den bedjande och platsen som han gör Sudjûd på

al-Bukhârî sade:

542 – Muhammad (det vill säga Ibn Muqâtil) berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Khâlid bin ´Abdir-Rahmân underrättade oss: Ghâlib al-Qattân berättade för mig, från Bakr bin ´Abdillâh al-Muzanî, från Anas bin Mâlik som sade:

När vi bad Dhuhr med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde vi Sudjûd på våra kläder för att skydda oss mot hettan.”

Hadîthen bevisar att följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) fyllde moskén så att de fick be utanför.

Den bevisar också att det är tillåtet att det finns ett tyg mellan den bedjande och platsen som han gör Sudjûd på. Det vill säga vid behov. Således säger vissa lärda att skynket mellan den bedjande och platsen som han gör Sudjûd på delas upp i tre typer:

1 – Då bönen blir ogiltig.

2 – Då bönen är giltig men föraktfull.

3 – Då bönen är giltig utan föraktfullhet.

Bönen blir ogiltig om han gör Sudjûd på en kroppsdel som också måste göra Sudjûd. Exempel på det är Sudjûd på ens händer. Det är ogiltigt eftersom händerna själva måste göra Sudjûd.

Bönen är giltig, men föraktfull, om han gör Sudjûd och obehövligt låter ett tyg komma emellan hans panna och platsen som han gör Sudjûd på. Deras bevis för det är Anas ord:

Om någon av oss inte kunde göra Sudjûd på marken, lade han ut sina kläder och gjorde Sudjûd på dem.”

Bönen är giltig utan föraktfullhet om skynket är antingen separat från honom eller också på den bedjande, men på grund av ett behov. Deras bevis är den aktuella hadîthen eftersom de gjorde Sudjûd på sina kläder på grund av hetta.

Likaså gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi) Sudjûd på en khumrah1 som är en liten halmmatta ämnad för ansiktet och händerna. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Sudjûd på den utan behov, men den var separat från honom.

1Imâm al-Albânî sade:

”En khumrah är en duk som bara till för ansiktet i Sudjûd. Den är gjord av halm, textil och andra växter. En khumrah är inte större än så. Se ”an-Nihâyah”.” (Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 130)