Skynda er!

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (2/114-115)

Muslim sade:

186 – Yahyâ bin Ayyûb, Qutaybah och Ibn Hudjr beärttade för mig, från Ismâ´îl bin Dja´far: al-´Alâ’ underrättade mig, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skynda till handlingar innan prövningar värdiga en flik av nattens mörker. Mannen mornar som troende och kvällar som otrogen, eller kvällar som troende och mornar som otrogen. Han säljer sin religion i utbyte mot jordelivet.”

Hadithen uppmanar till skyndning till goda handlingar innan det blir för sent på grund av distraherande och många prövningar som lägger sig i skikter som nattens mörker utan månljus. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev en av de prövningarnas svårigheter, nämligen att en man mornar som troende och kvällar som otrogen eller tvärtom. Tvivlet kommer från återberättaren. Hadithen bevisar hur väldiga prövningarna kommer att vara och att en människa kan ändras så drastiskt på en och samma dag – och Allâh vet bättre.