Skylningen under badet

al-Bukhârî sade:

280 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Abûn-Nadhr, ´Umar bin ´Ubaydillâhs slav, som berättade att Abû Murrah, Umm Hâni’ bint Abî Tâlibs slav, berättade för honom att han hörde Umm Hâni’ bint Abî Tâlib säga:

”Under Erövringens år gick jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och fann honom bada medan Fâtimah täckte honom. Han sade: ”Vem där?” Jag sade: ”Jag är Umm Hâni’.”

Skylning i samband med badet delas upp i två typer:

1 – Skylning där endast de privata delarna täcks. Den skylningen är obligatorisk och ett måste om man inte badar ensam med sin hustru.

2 – Skylning där hela kroppen täcks. Den skylningen är bättre, men inte obligatorisk.

Hadîthen bevisar också att det är tillåtet att tala i naket tillstånd, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vem där?”

Hadîthen bevisar också att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kände till det dolda. Trots att kvinnan kom visste han inte vem hon var.