Skyddsbönen innan Qur’ân-läsningen

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/763)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

När du skall läsa Qur’ânen, be då Allâh skydda dig mot Djävulen, den utstötte.”1

Via Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befaller Allâh Sina slavar att be Honom om skydd mot den utstötte Satan innan de börjar läsa Qur’ânen. Denna befallning åsyftar dock rekommendation och inte plikt, vilket flera imamer, däribland Abû Dja´far bin Djarîr, har utropat samstämmighet om… Meningen med denna skyddsbön innan Qur’ân-läsningen är att slippa felläsning och utebliven fundering och reflektion. Därför anser de flesta lärde att skyddsbönen läses innan Qur’ân-läsningen. Det sägs att Hamzah och Abû Hâtim as-Sidjistânî argumenterade med ovanstående vers för att skyddsbönen läses efter Qur’ân-läsningen. I sin bok ”al-Madjmû´” citerade an-Nawawî samma åsikt från Abû Hurayrah, Muhammad bin Sîrîn och Ibrâhîm an-Nakha´î. Utifrån de hadither som gör gällande att skyddsbönen läses innan Qur’ân-läsningen, är den första åsikten den korrekta åsikten – och Allâh vet bättre.

116:98