Skyddet mot skotjuvarna

Fråga: Det finns tjuvar som väntar på att människorna skall be i moskén för kunna stjäla deras skor och de väljer bara ut de finaste skorna. Detta händer nästan under varje bön. Får vi utse några bröder som vaktar skorna istället för att be samlingen?

Svar: Det är inte tillåtet.

Fråga: Vad finns det för lösning?

Svar: Ni skall ta era skor och lägga dem mellan era fötter, vilket har rapporterats i er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.