Skyddet mot dagens sekter

Fråga: Det har kommit in många frågor om dagens sekter och olika grupper och hur domen lyder för dem och hur muslimerna skall skydda sig mot dem.

Svar: Muslimerna skyddar sig mot dem genom att hålla sig till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som följer Qur’ânen och Sunnah. Det är det som skyddar. Man skall hålla sig till muslimernas samling och deras ledare. Så befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De andra avvikande grupperna skall undvikas:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

De frågade:

”Vem då, Allâhs sändebud?”

Då sade han:

”Den som följer samma sak som jag och mina följeslagare följer idag.”

Det finns ingen räddning förutom via den här gruppen. Resten är i Elden på grund av deras otro, villfarelse eller synder och innovationer. De varierar i Elden och skydd sökes hos Allâh.