Skyddet mot Ahl-ul-Bid´as knep

Fråga: Hur håller man sig borta från dessa sekters knep? De för de okunniga bakom ljuset och alla hävdar att de har Ahl-us-Sunnahs lära.

Svar: Det är bara nyttig kunskap som är räddningen. Studera nyttig kunskap under de lärda. Därefter ser man skillnaden mellan det korrekta och det inkorrekta.