Skyddet mot ad-Dadjdjâl

Skyddet mot ad-Dadjdjâls prövning är följande:

1 – Att ofta söka skydd hos Allâh(ta´âlâ) från hans onda prövning. Detta gäller i synnerhet under den sista Tashahhud i bönen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er håller på att avsluta sista Tashahhud skall han söka skydd hos Allâh från fyra saker och säga: ”Allâh! Jag söker skydd hos Dig från helvetets straff, gravens straff, livets och dödens prövning och al-Masîh ad-Dadjdjâls onda prövning.”1

2 – Att man memorerar de tio första verserna ur kapitlet al-Kahf. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som memorerar de tio första verserna ur kapitlet al-Kahf är skyddad mot ad-Dadjdjâl[s prövning].”

Rapporterad av Muslim och andra via Abûd-Dardâ’.

3 – Att man håller sig borta från honom och inte söker upp honom. Han får dock göra det om han vet att han inte kommer att skada honom tack vare sin förlitan på Allâh och kunskap om hans kännetecken som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit honom med. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er får höra talas om ad-Dadjdjâl, skall han undvika honom. Jag svär vid Allâh att en man kommer att komma till honom och tro att han är troende för att därefter börja följa honom på grund av de tvivel som han sprider.”

Rapporterad av Ahmad och andra via ´Imrân bin Husayn.

4 – Att man bor i Makkah och al-Madînah som är säkrade från honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”ad-Dadjdjâl kommer att komma och ödelägga jorden förutom Makkah och al-Madînah. När han kommer till al-Madînah finner han alla dess vägar bestå av rader av änglar.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra via Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh).

Detsamma gäller al-Aqsâ-moskén och Tûr.

Håll fast vid din kunskap att Allâh endast skyddar de troende som håller sig till plikterna med dessa heliga platser. Annars utgör de inget skydd om man endast skulle bo i dem utan att leva som en sann troende skall göra.

1Se ”Sifat-us-Salâh”, sid. 199, sjunde upplagan.