Skydda ungdomarna

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 6-10

Fråga: Den senaste tiden har Allâh (tabârak wa ta´âlâ) begåvat vårt sårade Algeriet då Han förskonat oss från en väldig prövning. Därefter har Han begåvat oss med ytterligare en gåva då Han låtit ungdomarna anamma Salafs metodik och inse att ära, fotfäste och styrka ligger i att hålla sig till Salafiyyahs lärde. Det till trots brister de mycket när det kommer till kunskap varför de frågar er vad de ska koncentrera sig på. Ska de koncentrera sig på dogm och Tawhîd eller vad?

Svar: Det glädjer mig att algeriska ungdomar anammar Salafs metodik. Det är en väldig gåva. För övrigt håller hela världens ungdomar på att anamma denna väldiga metodik, en värld som är full av lömska ideologier såsom nationalism, mytologier och sektväsen. Följaktligen har många världens ungdomar velat veta sanningen varför djävulska människor och djinner, sekter och kanske till och med otrogna som judar och nasaréer, har börjat konspirera mot dessa ungdomar för att avleda dem från denna metodik. Fiender till islam och Salafs metodik har som vana att locka människor från Allâhs sanna väg; de prioriterar jordelivet och vill förvränga Allâhs väg. Numera befarar vi att sekter sätter sina klor i den algeriska ungdomen så att den avviker en andra gång. Det är ju inte första gången som den algeriska ungdomen vänder sig till Salafs metodik. Både algerier och deras nordafrikanska grannar älskar sanningen och besitter en sund och naturlig läggning som medför att de accepterar sanningen. Dock fredas de inte av djävulska människor och djinner. Den algeriska ungdomen i allmänhet och deras universitetsstudenter i synnerhet, såväl män som kvinnor, vänder sig till Salafs metodik. Det irriterar ju islams fiender, sekter och innovatörer, speciellt sådana med politisk inriktning, varför de försöker sätta stopp för dem med hjälp av sina stormän. Efter många om och men har de lyckats förändra ungdomarnas tänk. Sedan uppstod denna förgörande katastrof som har pågått minst sju år. Nu är man återigen på ruta ett och eftersträvar sanningen. Därför måste Salafiyyahs lärde och studenter göra allt för att vägleda ungdomarna till Salafs metodik och skydda dem så att de inte hamnar bland folk som uppmanar till prövningar, innovationer och till och med ateism och otro. De ska göra sitt yttersta. Det förflutna räcker som bevis för vad som kan hända. Således ska de inte släppa ungdomarna till dessa människor eller bana vägen för dem.

Dessutom råder jag hela världens ungdomar i allmänhet och den algeriska ungdomen i synnerhet att ta sig an Qur’ânen, Sunnah och böcker som klargör Salafs dogm och metodik. Det är den största gåvan man kan erhålla. Förhoppningsvis vill Allâh detta samfund väl då Han låter dessa väldiga böcker dyka upp – böcker som de första muslimerna grundade sina liv på. Förhoppningsvis vill Allâh att den sortens fina och välsignade liv återvänder genom att böcker om Salafs klara dogm och metodik kommer fram. Salafs metodik är klar och tydlig. Den innehåller varken sofisteri, symbolism eller tricks. Salafs metodik är alltså mycket klar. När förnuftiga studenter börjar läsa dessa fina, väldiga och klara böcker, kommer de att inse sanningen. De kommer att skilja på sanning och osanning, vägledning och villfarelse. Därtill ska de också hålla sig till sina lärde. Den som inte kan träffa de lärde får läsa dessa böcker som har skrivits av de lärde. Varför skrevs dessa böcker? För att muslimerna ska gagnas av dem. Vi måste också dra nytta av den lärde. Måhända hittar studenten ingen lärd, eller så hittar han en lärd men bländas av något som är större än så varvid Satan avleder honom från de lärde och böckerna rakt in i hans egen fälla. I vilket fall som helst, råder jag dem att hålla sig till de lärde så gott det går och rätta sig efter Qur’ânen, Sunnah och Salafs böcker som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har begåvat dem med. Vi ber Allâh (tabârak wa ta´âlâ) vägleda dem till sanningen och vägledninen och skydda dem mot Ahl-ul-Ahwâ’ och fienderna. Vår Herre bönhör helt säkert böner.