Skydda hjärtat mot rånaren

Sufyân sade:

”Sundheten ligger i önskan att inte vara känd.”

Ibn-ul-Mubârak sade: Sufyân sade till mig:

”Akta dig för popularitet. Jag har inte träffat någon utan att han varnade för popularitet.”

Ahmad bin Yûnus sade: Jag hörde Sufyân säga:

”Jag har inte sett något vara så bra för en människa som att gå in i en grop.”

Sufyân sade:

”Den som lyssnar till en innovatör och vet om det lämnar Allâhs skydd och överlämnas till sig själv.”

Han sade också:

”Den som hör en innovation skall inte vidarebefordra den till sitt umgänge så att den inte hamnar i deras hjärtan.”

Salafs imamer varnade ofta för det. Ty de ansåg att hjärtan är svaga och tvivlen är rånare.

Muhammad bin Muslim at-Tâ’ifî sade:

”Om du ser en irakier skall du be Allâh skydda dig mot hans ondska. Och om du ser Sufyân skall du be Allâh om paradiset.”