Skydda er själva, era barn och era ungdomar mot Khawâridj och deras tankar

I Allâhs skrift finns allt gott och all framgång. Vi manar varandra att hålla fast vid Allâhs skrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi måste akta oss och våra barn. Ha koll på era barn och era ungdomar. Hur många ungdomar har inte dragits iväg och kastats till eldar! De kallar dessa eldar för ”sprängattentat”. De slutar i form av vanställda.

– Var är din son?

– De sprängde sig själva så att deras kroppsdelar hamnade på taken.

De fick samla ihop kroppsdelarna från taken. Detta har hänt i San´â’ och i andra städer. Titta hur det går när man går emot Qur’ânen och Sunnah. Enligt Khawâridj hör handlingen till de största formerna av martyrium. En sådan person är martyr enligt dem. Personen som sprängde sig själv och de andra, de var sex personer, blev alla lemlästa. Deras kroppsdelar hamnade på taken. Enligt dessa är de martyrer. Istället borde de ångra sig för denna avvikande metodik och inse att den bästa vägen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. Men för dem är inte Muhammads väg den bästa vägen. Den bästa vägen enligt dem är den som has av personen som lärde dem spränga hus, bilar, fabriker, affärer och statliga byggnader. Det är den bästa vägen enligt dem. Den är faktiskt den värsta vägen. Den bästa vägen är vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg. De värsta frågorna är nyheterna. Varje nyhet är en innovation, varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.

Den här målgruppen förtjänar inte att leda bönen, predika eller hålla ett tal. En person som lär ungdomarna dessa tankar förtjänar inte att ha åhörare. Han förtjänar inte att få tala.