Skydda barnet från allt skrämmande

Publicerad: 2010-05-02
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Tuhfat-ul-Mawdûd bi Ahkâm-il-Mawlûd, sid. 235

 

Man skall skydda barnet från allt skrämmande som höga och fruktansvärda ljud, skräckinjagande syner och besvärande och irriterande rörelser. Det kan orsaka att dess intellektuella styrka påverkas och försvagas. Således kommer det inte att kunna använda sig av det när det växer upp.

I fall något liknande skulle inträffa, skall man snabbt se till att få barnet på andra och motsatta tankar och ta hand om det så att det glömmer det. Man skall snabbt ge det di så att det inte kommer ihåg incidenten. Man skall vagga det sakta så att det somnar och glömmer allt.

Man skall inte se ned på detta. Gör man det, kommer rädslan och fruktan att sätta sig i barnets hjärta och då blir det svårt och kanske till och med omöjligt att få bort det.