Skulle ni då få äga landet?

Hesekiel 33:23

www.bibeln.se/las/2k/hes

https://www.bible.com/bible/166/EZK.33.SVEN

23Herrens ord kom till mig: 24Människa! De som bor bland ruinerna i Israels land säger: ”Abraham var ensam men fick ändå äga landet. Vi är många – så mycket mer är landet givet oss som egendom.” 25Säg därför till dem: Så säger Herren Gud: Ni äter kött med blod i, ni dyrkar era avgudabilder och ni utgjuter blod. Skulle ni då få äga landet? 26Ni förlitar er på svärdet, ni begår avskyvärda gärningar och ni lägrar varandras hustrur. Skulle ni då få äga landet? 27Du skall säga till dem: Så säger Herren Gud: Så sant jag lever, de som är bland ruinerna skall falla för svärdet, de som är ute på fälten skall bli uppätna av vilddjur, och de som håller till bland klippor och i grottor skall dö av pest. 28Jag skall göra landet till obygd och ödemark. Dess stolta styrka skall knäckas. Israels berg skall bli en ödemark där ingen vågar färdas. 29Som straff för deras avskyvärda gärningar skall jag göra landet till obygd och ödemark. Då skall de inse att jag är Herren.