Skuldsatt vallfärdar med avbetalningsplan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 271

Fråga: Vad är domen för den skuldsattes vallfärd?

Svar: Hans vallfärd är giltig såtillvida att en vallfärds giltighet inte beror på skuldfrihet. Dock är hans agerande fel. Det är viktigare att betala en skuld än att vallfärda. Faktum är att den dåligt ställde inte är ålagd att vallfärda förrän han betalat sin skuld. Det enda undantaget är om skulden betalas via en avbetalningsplan och den skuldsatte vet att skulden kommer att betalas förr eller senare; för hans del är det inga problem att vallfärda.