Skulden först

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (2/98-99)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Och de frågar dig vad de bör ge åt andra. Säg: “Det som överstiger vars och ens behov.”1

Versen bevisar att den skuldsatte ska inte ge välgörenhet eftersom han saknar överstigande egendom. Istället är han skyldig att snarast betala tillbaka sin skuld. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den rikes försening är orättvis.”2

Det vill säga försenad återbetalning. Så om en person har 100 SEK och vill skänka 50 SEK i välgörenhet, befaller vi honom att betala av skulden istället och skänka välgörenhet därefter. Ty det är obligatoriskt att återbetala en skuld och enkom rekommenderat att skänka välgörenhet.

Detsamma sägs till den skuldsatte som vill utföra ´Umrah eller vallfärda: gör inte det förrän du har betalat din skuld. Ty det är obligatoriskt att återbetala en skuld och enkom rekommenderat att utföra ´Umrah och vallfärda. Om han redan har vallfärdat vill säga. Men även om han inte har vallfärdat förr och är skuldsatt, så är han inte ålagd att vallfärda i det tillståndet. Vallfärd och ´Umrah genomförs enbart vid kapacitet. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”3

12:219

2al-Bukhârî (2288) och Muslim (1564).

33:97