Skuggor av tvivel över ar-Râzîs ”al-Fiqh al-Akbar”

Boken ”al-Fiqh al-Akbar” som återberättas av Hammâd bin Abî Hanîfah från hans fader är känd. Enligt de flesta Hanafiyyah är hela boken imamens egna ord. Trots det tvivlas det stort kring huruvida boken verkligen är imamens. Det framgår i flera avsnitt däribland bokens berättarkedja.

Boken är känd för att återberättas av Muhammad bin Muqâtil ar-Râzî, från ´Isâm bin Yûsuf, från Hammâd bin Abî Hanîfah, från Abû Hanîfah (rahimahullâh).

1 – Muhammad bin Muqâtil ar-Râzî utgör inget argument. Imâm al-Bukhârî sade:

Hellre faller jag ned från himlen än att jag återberättar från Muhammad bin Muqâtil.”1

Hâfidh adh-Dhahabî sade:

Han är svag.”2

Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Han är svag.”3

Dessa imamers uttalanden bevisar Muhammad bin Muqâtils svaghet och att hans återberättelse är opålitlig. Särskilt gäller detta Imâm al-Bukhârîs ord som bevisar hur svag återberättaren verkligen är.

2 – ´Isâm bin Yûsuf är al-Balkhî. Ibn Sa´d sade om honom:

De ansåg att han var svag inom hadîth.”4

Ibn ´Adî sade om honom:

Han är ensam om att återberätta saker och ting från ath-Thawrî och andra.”5

3 – Beträffande Hammâd bin Abî Hanîfah, sade Ibn ´Adî om honom:

Jag känner inte till att han har rapporterat något korrekt.”6

adh-Dhahabî sade om honom:

Ibn ´Adî och andra försvagade honom på grund av hans minne.”7

Så här ser alltså bokens berättarkedja ut. En forskare kan inte känna sig lugn med en sådan berättarkedja, framför allt inte när det kommer till Muhammad bin Muqâtil ar-Râzî. Det hela kastar stora skuggor av osäkerhet över den här bokens associering till Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh).

1Lisân-ul-Mîzân (5/388) av Ibn Hadjar.

2al-Mughnî fîdh-Dhu´afâ’ (2/635).

3at-Taqrîb (2/136).

4Mîzân-ul-I´tidâl (3/67).

5al-Kâmil (5/2008).

6al-Kâmil (2/669).

7Mîzân-ul-I´tidâl (1/590).