Skuggning under Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/702-703)

938 – Jag frågade min fader om en Muhrim får skuggas. Han svarade:

Jag är inte förtjust i skuggning.”

Min fader sade:

Han får skuggas den tid det tar att stena pelarna, i enlighet med Umm-ul-Husayns hadîth.”

939 – Jag frågade min fader om en Muhrim som skuggas. Han sade:

Han ska inte skuggas. Och gör han det hoppas jag att han inte är ålagd något. Det rapporteras att Ibn ´Umar hatade skuggning.”