Skryt över anställning

Skryt över yrken innebär att affärsmannen skryter över sina affärer framför en hantverkare, snickare och smed och att en anställd skryter över sin anställning framför dem som saknar en lika bra anställning. En muslim ser inte ned på folk som har det sämre ställt. Han ser i princip inte alls ned på människor. Hur skall han då se ned på muslimer på grund av deras arbete? Det hör till den hedniska tidens drag, vilket Allâh nämnde om Quraysh och deras två årliga resor. Allâh skänkte Quraysh två affärsresor om året. På vintern reste de till Jemen och på sommaren reste de till Levanten för att göra affärer. De brukade skryta bland folk över sina två resor. De brukade skryta bland odlare, bönder och andra som inte hade ett lika bra arbete som deras. Detta berör varenda en som skryter över sitt arbete och sin anställning framför andra. En människa skall aldrig vara stolt. Exempel på det är att se ned på dem som inte har ett lika fint yrke, som smeder och snickare, som deras stora personligheter. Detta drag finns än i dag bland vissa människor.

Ur denna synvinkel ser de ned på imamerna och böneutroparna i moskéerna trots att det inte finns något finare arbete än att vara en imam i en moské. Det var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) arbete. Detsamma gäller böneutroparen. Det ädlaste arbetet är att vara imam eller böneutropare. Det är ädlare än att vara minister och allting annat.