Skrock som mindre och större avguderi

Om en person blir skrockfull på grund av något som han ser eller hör, anses han inte ha fallit i större avguderi som utesluter honom ur religionen. Däremot har han fallit i avguderi då han förlitar sig på något som Allâh inte har låtit utgöra ett medel. Detta försvagar förlitan på Allâh och ens beslutsamhet. På så sätt anses han ha fallit i avguderi från denna synvinkeln. Principen säger:

”Varenda en som förlitar sig på en orsak som Sharî´ahn inte har låtit utgöra en orsak är en avgudadyrkare som har fallit i mindre avguderi.”

Detta är en form av avguderi då den antingen berör lagstiftningen, om det är en religiös orsak, eller också upprätthållandet, om det är en universell orsak.

Skulle man däremot tro att faktorn verkar av sig själv utan Allâh, är man en avgudadyrkare som har begått större avguderi då han har satt någon vid Allâhs sida inom skapandet.