Skrock motstrider Tawhîd

Skrock motstrider Tawhîd ur två synvinklar:

Den första: Den skrockfulle personen förlitar sig inte på Allâh. Istället förlitar han sig på andra faktorer.

Den andra: Han hakar upp sig på overkliga faktorer som är endast inbillningar och fantasier. Vad har denna faktor med det som händer att göra? Det råder inga tvivel om att detta är en brist i Tawhîd då Tawhîd går ut på att dyrka Allâh och be Honom om hjälp. Allâh (ta´âlâ) säger:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

”Endast Dig tillber vi; endast Dig anropar vi om hjälp.”1

Skrock är alltså förbjudet och motstrider som sagt Tawhîd.

Den skrockfulle kan endast hamna i två situationer:

Den första: Han besvarar skrocket och lämnar handlingar på grund av det. Detta hör till den största typen av skrock och pessimism.

Den andra: Han ger sig in på handlingen med oro och ängslan och fruktan för skrockets påverkan. Detta fall är mildare.

Båda fallen är en brist i Tawhîd och skadlig för tjänarna. Gå och gör det du skall göra och förlita dig på Allâh (´azza wa djall) och ha inga dåliga tankar om Honom.

1 1:5