Skriv inte ned något från dem

Ahmad bin Shihâb al-Isfarâyînî sade:

Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om vem vi skulle skriva ned från på vår resa. Han svarade: ”Håll er till Hannâd, Sufyân bin Wakî´ och Ibn Abî ´Umar i Makkah. Och jag varnar er för att skriva ned något. Håll er till Ahl-us-Sunnah.”

Det vill säga skriv inte ned något från Ahl-ul-Ahwâ’.