Skrikdadeln

Den som besöker profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské skall inte göra som ignoranterna som dyrkar Allâh genom att äta skrikdadlar (التمر الصيحاني) i den ädla trädgården. Det sägs att orsaken bakom namnet är rapporteringen som Ibn-ul-Mu’ayyad återberättade från Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

En dag var jag tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en av Madînahs gårdar. Han höll ´Alî i handen. Vi passerade en palm som skrek: ”Detta är Muhammad, Allâhs sändebud! Detta är ´Alî, Allâhs svärd!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vände sig mot ´Alî och sade: ”Kalla den för ‘Skrikaren’.” Sedan den dagen kallas den för ‘Skrikaren’.”1

Ibn-ul-Djawzî nämnde den och dess tillägg i boken ”al-Mawdhû´ât” och sade att den är påhittad, vilket han fick medhåll för.

1Se ”Talkhîs Kitâb-il-Mawdhû´ât” (262) av adh-Dhahabî.