Skriet från Rysslands gravar

Beträffande ryktet att ryssarna har grävt med en jättelik grävmaskin så att de kunde höra de straffade, så tror vi på straffet i graven. Bevisen är mångfaldiga för att människan antingen upplever lycka eller straffas i graven. Det hör till muslimernas troslära att tro på straffet i graven.

Vad gäller den här händelsen som har spridits, saknar den grund. Straffet i graven behöver ingen grävmaskin. Det behövs ingen grävmaskin för en grav. Graven är nära jordytan. Det är möjligt att vissa människor hör det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade:

”De straffas nu, men de straffas inte för något stort. Jo, det är visst stort. En av dem brukade skvallra och den andre brukade inte skydda sig själv från urin.”

Straffet i graven är ett faktum. Det är obligatoriskt att tro på det. Det hör dock till kunskapen om det dolda som endast Allâh har kunskap om. Utav Sin barmhärtighet har Allâh dolt det för oss då vi inte klarar av att höra det.

Det finns människor som kan se eller höra det för att få sanningen klargjord för sig. Men angående det som har nämnts i denna saga, saknar det grund. Inte heller accepteras de otrognas nyheter. Dessa ljud fordrar inte att de kommer från de döda. De kan vara inspelade från något skådespel eller någon marknad med oväsen. Det fordrar nämligen inget.