Skratt och tal i bönen

Fråga: Vad är domen för att skratta i bönen? Måste personen som skrattar i bönen ta om den?

Svar: Skratt bryter bönen enligt alla lärda. Den som skrattar i bönen har ingen giltig bön. Detsamma gäller personen som talar avsiktligt i bönen. Det enda undantaget är om han talar utav glömska eller okunnighet. Den glömskes och okunniges bön är inte ogiltig. Däremot bryter skratt bönen i alla fall, eftersom det tyder på att bönen nonchaleras och negligeras.