Skratt i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/332-233)

470 – Jag frågade min fader om den som skrattar i bönen. Han svarade:

Han ska inte två sig ånyo.”

Jag frågade min fader om bönen. Han svarade:

Han får ta om bönen. Därom finns inga meningsskiljaktigheter.”

471 – Jag frågade min fader om gapskratt. Han svarade:

Bönen får tas om. Däremot hoppas jag att han inte behöver två sig på nytt.”

472 – Jag frågade min fader om den som skrattar i bönen. Han svarade:

Han får ta igen bönen. Däremot hoppas jag att han inte behöver två sig på nytt. Hadîthen i sakfrågan roterar kring Abûl-´Âliyah. Det har rapporterats från Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) att han ska ta igen bönen till skillnad från tvagningen. Det återberättade al-A´mash, från Sufyân, från Djâbir.”