Sköt dig själv och snoka inte

Fråga: Vad råder ni ungdomar som månar om kritik och sprider de lärdas kritik till allmänheten?

Svar: Studenter skall sysselsätta sig med kunskap, inte med tissel och förtal som baktal och skvaller. De skall lägga energi på att skaffa kunskap. Den som sysselsätter sig med tal om folk kommer bara att synda; han uppnår ingen kunskap. Ty synder distraherar honom från kunskap. Han skall sysselsätta sig med sig själv och se efter sina egna brister. Han skall korrigera sig själv och inte sysselsätta sig med förtal av folk, framför allt inte de lärda. Förtal av de lärda är allvarligare än förtal av andra. Förtal av dem lockar från kunskap och hindrar människorna från kunskap. Således skall människan kämpa med sig själv och ivra för att förbättra och rädda sig själv. Hon skall nyttja de lärda och inte lägga ned tid på att snoka efter de lärda eller studenterna och förtala dem. På så vis kommer han att uppehålla sig själv med tissel och utsätta sig själv för synder. Hon skall alltså sysselsätta sig med kunskap och sluta besvära andra.