Skorpionexorcism

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (17/58-59)

Fråga: I vissa byar har det blivit vanligt med skorpionexorcism. Det går ut på att exorcisten förses med olja och socker som denne blandar och sedan läser över bland annat mot ormar. Därefter befaller exorcisten patienten att svälja blandningen och inte berätta om exorcismen för någon. Därtill ska patienten inte heller döda skorpioner som han får syn på varför han blir skyddad mot skorpionbett. Priset för denna exorcism är 1:- Vad är domen för den?

Svar: Denna exorcism som ska vara skydd mot skorpionbett är en innovativ exorcism som saknar grund, både sett till religion och till medicinvetenskap. Alltså är den avguderi, ty den saknar såväl religiös som medicinsk inverkan. Det är bara en inbillning.

En annan sak är att exorcismen går emot Sunnah då den förbjuder att skorpioner dödas. Till och med den bedjande ska döda en skorpion om han får syn på den i bönen, om så i självaste Makkah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fem djur är alla skadliga och ska dödas på såväl lovligt område som olovligt område: kråka, glada, mus, skorpion och bitande hund.”1

Dessutom berättade Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde:

”Döda de två svarta i bönen: skorpion och orm.”2

1al-Bukhârî (1829) och Muslim (1198).

2Ahmad (2/233), Abû Dâwûd (921), at-Tirmidhî (390), som sade att hadîthen är god och autentisk, an-Nasâ’î (1203) och Ibn Mâdjah (1245).