Skorna skall av på begravningsplatsen

Fråga: Vad är domen för att gå på gravarna iklädd sandaler?

Svar: Det är förbjudet. Det är till och med förbjudet att gå barfota på gravarna. Det är inte tillåtet. Det är en förnedring av graven. Muslimen har sin helgd såväl död som levande. Det är alltså inte tillåtet att gå på gravarna vare sig med sandaler, utan sandaler eller ens sitta på dem. Det är förbjudet. Undvik gravarna.

Om han behöver gå mellan gravarna skall han ta av sig sandalerna. Skulle det finnas taggar eller stenar som besvärar honom, får han ha på sig dem. Han får dock inte gå på gravarna. Han får gå mellan dem.