Skor på begravningsplats

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Får man ha på sig skor på en begravningsplats om man är säker på att man inte kommer att trampa på gravar?

Svar: Nej. I och med att han går bland gravar så kan han aldrig vara säker. Det enda undantaget är om han går på en stig som går tvärs mellan gravarna. Så som det ser ut idag är det inte möjligt att ta av sig skorna.