Skor med Allâhs namn på

Fråga: Det finns skor som har mönster som bildar något som liknar namnet ”Allâh”. Jag har hämtat dessa skor. Många människor är tveksamma om dem. Vi skulle vilja att ni klargör i fall det verkligen står ”Allâh” på dem. Vad är i så fall domen för att ha på sig dem?

Svar: Detta har kommit på tal många gånger de senaste fyra fem åren. Människorna är tveksamma om liknande frågor. Detta tvivel saknar dock en sanning. Om en person föreställer sig en viss sak, får han för sig att den är verklig. Hade däremot en annan person som inte har tänkt på saken sett samma sak, skulle han vetat att det inte är samma sak som den förste har föreställt sig.

Många gånger får en person för sig att broderierna på ett tyg föreställer fåglar. Om någon annan ser tyget, säger han att det inte alls är fåglar.

Samma sak gäller det som kan finnas på vissa sandaler. Vissa får för sig att det står ”Allâh” på dem, då sanningen är en annan. Om en annan person som inte har tänkt på saken skulle se samma sak, skulle han veta att det inte stämmer.

I princip är allting tillåtet till dess att man övertygas om att saken i fråga är förbjuden. Jag har sett vad du har visat mig och kan inte se att det står ”Allâh” på dem.