Skönhetssalonger för religiösa kvinnor

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Fråga: Det finns kvinnliga skönhetssalonger där de anställda har en islamisk inriktning. De noppar inte ögonbryn men de gör allting annat som de innerst inne betraktar som lovligt, däribland hårvård och ansiktsförsköning. Flera religiösa kvinnor söker sig till sådana salonger. Är arbetet föreskrivet och är inkomsten lovlig?

Svar: Nej, det är inte föreskrivet. Arbetet är inte föreskrivet på grund av flera anledningar. En av dem är att den innebär liknelse av otrogna kvinnor. För det andra måste varje anställd ha islamisk kunskap om sitt arbete så att han inte hamnar i sådant som går emot religionen, framför allt om arbetet är en nyhet som dessa skönhetssalonger. Du sade att de upplever en innerlig känsla. Sådär säger Sûfiyyah. Även de upplever inspirationer som de tror är uppenbarelser från himlen; i själva verket rör det sig bara om uppenbarelser från djävlar. Om vi hade sagt att religiösa kvinnor får öppna sådana salonger, skulle vi gjort det förutsatt att de har religiös kunskap om sitt arbete. Det är dock omöjligt att uppnå eftersom det inte finns någon specialiserad bok i ämnet som tar upp allt som är relaterat till den salongen.