Skomakaren som krigade mot Khawâridj

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (5/639-640)

2487 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En av er kommer att kriga kring Qur’ânens tolkning liksom jag har krigat kring dess uppenbarelse.” Vi tittade upp och bland oss fanns både Abû Bakr och ´Umar. Han sade: ”Nej, utan han som lagar sandalen.”

Rapporterad av an-Nasâ’î i ”Khasâ’is ´Alî”, Ibn Hibbân, al-Hâkim, Ahmad, Abû Ya´lâ, Abû Nu´aym och Ibn ´Asâkir via Ismâ´îl bin Radjâ’ az-Zubayrî, från sin fader, från Abû Sa´îd al-Khudrî som sade:

”Vi satt och väntade på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Efter ett tag kom han ut från en av sina fruars hem. Då vi reste oss upp med honom gick hans sandal sönder. ´Alî stannade upp och började laga den medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och vi fortsatte att gå. Plötsligt stannade han upp och väntade varefter han sade: ”En av er kommer att kriga kring Qur’ânens tolkning liksom jag har krigat kring dess uppenbarelse.” Vi tittade upp och bland oss fanns både Abû Bakr och ´Umar. Han sade: ”Nej, utan han som lagar sandalen.” Vi gick och berättade det för honom, men han verkade redan ha hört det.”