Sköldpaddskött

1198 – Jag frågade min fader om sköldpadda. Han svarade:

´Atâ’ sade att det är okej.”

Min fader sade:

Det är okej om den slaktas.”

Jag frågade min fader om man får äta den om den kastas i elden utan slakt? Han svarade:

Nej. Den måste slaktas.”