Skolastisk Idrjâ’ i boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim”

Hela boken ”al-´Âlim wal-Muta´allim” består av innovationen Irdjâ’ utifrån skolastikernas dogm; tron består enbart av hjärtats bekräftelse, utan tal och utan handling. Till det har de tagit hjälp av rationella analogier. Härmed lyder några exempel på den dogmen i denna bok:

1 – ”Den som tror med sitt hjärta, utan att tala med sin tunga, är troende hos Allâh.”1

2 – ”Berätta för mig hur vi vet att vår tro är som änglarnas och sändebudens tro…?” Den lärde svarade: ”Vår tro är förvisso som deras tro. Vi bekräftar ju Herrens enhet, herravälde och förmåga och allt som har framförts från Honom på samma sätt som det accepteras av änglarna och bekräftas av profeterna och sändebuden. Utmed detta påstår vi att vår tro är som änglarnas tro, ty vi betror allt som betros av änglarna som dock har beskådat Allâhs märkvärdiga tecken i motsats till oss som inte har beskådat dem.”2

3 – ”Irdjâ’ härrör från änglarna. När Allâh sade till dem:

أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

Nämn deras namn för Mig, om det är så som ni har sagt.”3

blev de rädda för att tala utan kunskap och förfela och sade:

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Fri är Du från brister! Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss; Du är den Allvetande, den Allvise.”45

4 – ”Du frågade mig hur analogin stämmer in på att vår övertygelse är lika stark som änglarnas samtidigt som deras rädsla är större än vår rädsla. Jo, det hela kan liknas vid två lika simkunniga personer som simmade över en stor och forsande flod. Den enda skillnaden var att den ene vågade hoppa i medan den andre var feg.”6

Abû Hanîfah (rahimahullâh) är frikänd från detta ändock han besatt de lärdes Irdjâ’s tes om att tron består av dogm och tal och att handling är en tillagd pelare och ingen ursprunglig sådan.

1al-´Âlim wal-Muta´allim, sid. 10

2al-´Âlim wal-Muta´allim, sid. 14

32:31

42:32

5al-´Âlim wal-Muta´allim, sid. 22

6al-´Âlim wal-Muta´allim, sid. 15