Skolastikernas otro och förnekelse

Skolastikerna säger att Salafs kunskap är sundare medan efterträdarnas kunskap är kunnigare och visare1. Det är ren otro om de bara visste:

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

”Det är ett oerhört påstående som går över deras läppar – deras tal är idel lögner!”2

Hur skall det inte vara ren otro när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är ledaren för Salaf vilkas kunskap de skymfar? Det är inte aktuellt nu att nämna exempel där de motsäger Salaf. För den vägledde muslimen räcker det att han vet att de är överensstämmande med Mu´tazilah och Khawâridj på flera vilsna punkter. En av dem är att Qur’ânen är Allâhs skapade tal. De säger det dock inte lika uttryckligt som Mu´tazilah. Hycklande säger de att Qur’ânen är Allâhs tal och att den är inte skapad. Därefter tolkar de talet och säger att det är ett innerligt tal som förstås utan att höras. På så vis förnekar de Allâhs (ta´âlâ) uttryckliga ord till Mûsâ (´alayhis-salâm):

فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

”Lyssna nu noga till det som skall uppenbaras [för dig].”3

De förvränger det gudomliga talet till den gudomliga kunskapen4. De förnekar Allâhs tal genom att leka med ord. Samma sak gör Mu´tazilah, eller åtminstone vissa av dem, när de förnekar Allâhs hörsel och syn och säger att de syftar på Allâhs kunskap5. Därmed förnekade de Allâhs hörsel och syn liksom de förnekade Hans tal. Om inte detta är en förnekelse, då finns det ingen förnekelse på jorden!

1Se al-Bâdjûrîs ”al-Hâshiyah”, sid. 55, och se min avvisning av den lögnen i mitt förord till ”Mukhtasar-ul-´Uluww”, sid. 34-36.

218:5

320:13

4Det är al-Kawtharîs Djahmî-dogm, vilket han själv sade i ”al-Maqâlât”, sid. 27. Han är lärare till den överträdande ignoranten as-Saqqâf.

5Se förordet till min bok ”Mukhtasar-ul-´Uluww”, sid. 26.