Skolastikernas invändning mot det logiska beviset

Det logiska beviset har stött på invändning då dess självklarhet har avfärdats. Deras motargument är att majoriteten av de kloka avfärdar det – de hade inte avfärdat det om det hade varit en självklarhet. De menar att det är inget annat än ett antagande och en fantasi.

Denna invändning har avvisats på andra platser. Jag kommer dock fatta mig kort och säga att om intellektet accepterar er teori så accepterar den vår teori än lättare. Och om intellektet avfärdar vår teori så avfärdar den er teori än lättare. Om vår teori är falsk enligt intellektet så är er teori än falskare. Och om er teori är sann och accepterad av intellektet så är vår teori än sannare och mer accepterad av intellektet. Den påstådda självklarheten är nämligen gemensam.

Vi säger att er teori är självklart falsk. Ni säger detsamma om vår. Om ni säger att vi dömer er teori utmed inbillningar och inte utmed intellektet, säger vi samma sak till er. De flesta människorna, som varken tillhör oss eller er, håller med oss om detta. Om den mänskliga naturliga läggningen är accepterad, överväger vår teori er. Och om den inte är accepterad, annulleras er teori helt och fullt. Ty ni har byggt er teori på påståendet som säger att den är accepterad av den naturliga läggningen. I så fall annulleras även vår teori. Därmed är uppenbarelserna som profeterna framförde till vår fördel och inte till er. Det är bara vi som argumenterar med uppenbarelsen medan intellektet är vår gemensamma nämnare.

Om ni säger att de flesta kloka har er teori, säger vi att det inte stämmer alls. Endast en grupp teoretiker säger att skapelsens Skapare är inte ovanför skapelsen, att ingenting finns ovanför skapelsen och att Han är varken distanserad från den eller inkarnerad i den. Den förste som tycks ha sagt så i islam var al-Djahm bin Safwân och hans anhängare.