Skolastikern som bekräftade Allahs höghet

76 – Ibn Kullâb

Skolastikernas dåtida ledare i Basrah, Abû Muhammad ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb al-Qattân al-Basrî. Han författade böcker i avvisning av Mu´tazilah som han själv kunde vara överensstämmande med ibland.

Hans anhängare är Kullâbiyyah varav några träffade Abûl-Hasan al-Ash´arî. Han brukade avvisa Djahmiyyah.

Vissa ovetande sade att han innoverade sin innovation för att sprida kristendomen i vår religion och att han övertygade sin syster att göra så. Teorin är förvisso falsk. Av alla skolastiker var han närmast Sunnah.

Han sade att Qur’ânen upprätthålls av Hans essens utan förmåga och vilja. Ingen tidigare hade någonsin sagt det. Han sade så för att motargumentera dogmen om att Qur’ânen är skapad.

Han skrev böcker om Tawhîd och bekräftade Allâhs egenskaper. Han bekräftade att Skaparens höghet över skapelsen är allom bekant i naturligheten och förståndet enligt Qur’ânen och Sunnah. Detsamma sade al-Muhâsibî i boken ”Fahm-ul-Qur’ân”.