Skolastiker erkänner hjärnans oförmåga till övertygelse

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 24-25

Därtill är de allesammans motbevisade med samma sorts argument. Det framgår på flera vis:

1 – Det omnämnda är inte alls orimligt.

2 – Det omnämnda är inte alls föremål för tolkning.

3 – Att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat denna kunskap är lika självklart som att han har förkunnat kunskapen om de fem bönerna och fastan i Ramadhân. Att tolka det förstnämnda påminner om de mystiska Qarâmitah som tolkar vallfärden, fastan, bönen och annat som profeterna har förkunnat.

4 – Konkret rimlighet är överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah. Och även om rimligheten inte kan begripa alla detaljer i Qur’ânen och Sunnah så besitter den i alla fall ett generellt begrepp. Lägg till det att dessa teoriers mest framstående män erkänner själva att rimligheten kan aldrig bidra med en övertygelse inom de flesta gudomliga sakfrågorna. Om fallet är sådant är det obligatoriskt att acceptera den vetenskapen från profeterna som den är.