Skjuter upp sin Avgångsvarvning (طواف الافاضة) till Muharram

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (23)

Fråga: En person har skjutit upp sin Avgångsvarvning (طواف الافاضة) till Muharram. Är det giltigt?

Svar: Ja, det är giltigt. Tiden för Avgångsvarvningen börjar efter middnatt natten till Slaktdagen. Den har dock inget slutgiltigt datum. Det är giltigt att genomföra den när som helst. Dock måste han se till att varken vara intim med eller lägra sin fru till dess att han har genomfört Avgångsvarvningen.