Skilsmässans uttryckliga och metonymiska fraser

publicerad
24.08.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa:´Umdat-ul-Fiqh (2/88-91)

Till skilsmässans uttryckliga fraser hör mannens ord ”Du är skild”,”Du är en skild kvinna” och ”Jag har skilt mig från dig”. Om han uttalar sig på detta vis, skils hon även om han inte avser det.

Allt utöver det som möjligtvis kan innebära skilsmässa anses vara en metonymi1. Skilsmässan äger inte rum via metonymi i fall man inte avser det.

Om mannen frågas i fall han har en fru och säger ”Nej” och avser lögn, skils hon inte. Om han däremot svarar ”Jag har skilt mig från henne”, skils hon även om han avser lögn.

Om mannen säger till henne ”Du är ”utan make”2, ”utan äktenskap”3, ”frånskild”4 eller ”avskuren”5” och han avser att skilja sig från henne, skils hon tre gånger om han inte avser ett mindre antal än det.

Allt annat utöver detta bidrar med endast en skilsmässa förutom om han avser tre stycken.

Om han ger henne fritt val och hon väljer att gå sin egen väg, skils hon en skilsmässa.  Om hon istället inte väljer något eller väljer sin man, händer inget. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav oss ett fritt val. Blev det någon skilsmässa?”6

Hon har endast rätt att göra sitt val under sittningen förutom om han förlänger det.

Om han säger till henne ”Det ligger i dina händer” eller ”Skilj dig själv”, ligger frågan i hennes händer till dess att äktenskapet upphävs eller att han har samlag med henne.

1 Kinâyah.

2 Khaliyyah.

3 Bariyyah.

4 Bâ’in.

5 Battah och Batlah.

6 al-Bukhârî (4786).