Skilsmässa

publicerad
05.08.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh (2/81-86)

Skilsmässan är endast giltig om den tas ut av en make som är ansvarig för sina handlingar och gör det utav fri vilja. Den är alltså inte giltig i fall den som skiljer sig är tvingad eller medvetslös, förutom om han är berusad.

Den frie mannen har rätt till tre skilsmässor medan slaven har rätt till två skilsmässor, oavsett om de är gifta med fria kvinnor eller slavinnor.

Den som har förbrukat sina skilsmässor får inte gifta om sig med henne förrän hon gifter om sig med en annan man med ett korrekt äktenskap och har samlag med honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Rifâ´ahs hustru:

”Du verkar vilja återvända till Rifâ´ah? Nej, inte förrän du smakar på hans honung och han på din honung.”1

Det är inte tillåtet att skilja sig tre gånger samtidigt. Om man har haft samlag med  kvinnan, får man inte skilja sig från henne när hon har sin menstruationsperiod eller under hennes rena period under vilken de har haft samlag. Ibn ´Umar skilde sig från sin hustru då hon hade sin menstruationsperiod. När ´Umar berättade det för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han arg på honom och sade:

”Beordra honom att han tar tillbaka henne. Därefter får han behålla henne till dess att hon blir ren. Därefter skall hon få sin menstruationsperiod för att därefter bli ren. Om han då vill skilja sig från henne, gör han det innan han rör vid henne.”

Det är Sunnah att skilja sig under kvinnans rena period innan man har samlag med henne. Därefter låter han henne vara till dess att hennes vänteperiod är över. När han då säger till henne att hon är skild utmed Sunnah och hon är ren utan att ha haft samlag med honom, skils hon. Om hon är ren och har haft samlag eller har sin menstruationsperiod, skils hon inte förrän hon blir kvitt sin menstruationsperiod.

Om han däremot säger att hon är skild utmed Bid´ah och hon har sin menstruationsperiod eller är ren och har haft samlag under sin rena period, skils hon. Om det inte är så, förblir hon gift till dess att han antingen har samlag med henne eller också att hon får sin menstruationsperiod.

Vad gäller kvinnan som inte har haft samlag med mannen, kvinnan vars graviditet är uppenbar och kvinnan som inte kan få sin menstruationsperiod längre, så kan hon varken skiljas utmed Sunnah eller Bid´ah. Om han då säger till henne att hon är skild utmed Sunnah eller Bid´ah, skils hon omedelbart.

1 al-Bukhârî (4960) och Muslim (1433)