Skilsmässa via SMS

Fråga: Gills skilsmässan via SMS?

Svar: Om han uttalar skilsmässan eller skriver den med sin hand eller ber någon annan skriva den, gills den.