Skilsmässa via skrift

publicerad
11.12.2010

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/3524

Jag har fått brevet i vilket du skriver hur dina föräldrar har befallt dig att skilja dig från din hustru och att du skall göra det skriftligt och inte muntligt. Du skrev:

”Jag har skilt mig från min hustru utmed Allâhs och Hans sändebuds sätt.”

Du skrev inte mer än så. Din fråga i fall det är tillåtet att ta tillbaka henne med ett nytt äktenskap är känd.

Om det är som du skriver i brevet, anses skilsmässan vara utmed Sharî´ah och Sunnah. Det är endast en skilsmässa. Du får ta tillbaka henne så länge hon har sin vänteperiod. Om hennes vänteperiod är över, får du gifta om dig med henne om hon vill och förutsatt att du inte har skilt dig från henne två gånger innan.