Skilsmässa under sömn och hallucination

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1131)

1560 – Jag hörde min fader säga:

Om en man skiljer sig tyst, medan han sover eller medan han hallucinerar i tid av sjukdom, är hans skilsmässa ogiltig.”