Skilsmässa under sjukdom

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 249-250

1197 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en sjuk man som skiljer sig från sin fru, återhämtar sig och sedan dör. Han svarade:

”Hon ärver inte honom.”

1198 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som skiljer sig från sin fru innan han hinner vara med henne i enrum och sedan dör; ärver hon honom? Han svarade:

”Nej, inte om han dog frisk.”

1199 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en frisk man som säger till sin fru att hon är skild så fort nästa månad infaller. När nästa månad infaller är han sjuk varefter han dör under hennes vänteperiod. Ärver hon honom? Han svarade:

”Ja. Hon ärver honom om skilsmässan skedde under hans sjukdom.”

1200 – Det sades till Ahmad:

”Vad händer om han säger till henne att hon är skild när Dhuhr infaller varvid han själv dör när Dhuhr infaller?”

Han svarade:

”Om han är sjuk när Dhuhr infaller, ärver hon honom. En man kan dö plötsligt.”

1201 – Jag hörde Ahmad säga:

”Om en frisk man säger till sin fru att hon är skild så fort så-och-så kommer varefter denne kommer när maken är sjuk och sedan dör, ärver hon honom eftersom skilsmässan ägde rum under hans sjukdom.”