Skilsmässa under puerperium

publicerad
13.11.2010

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (1/739)

Den korrekta åsikten som inte motstrids av Sunnah är att det är tillåtet för maken att skilja sig från sin hustru under hennes puerperium till skillnad från hustrun som har sin menstruationsperiod. Det är inte tillåtet att skilja sig från henne under hennes menstruationsperiod. Men gills skilsmässan om han skiljer sig från henne under hennes menstruationsperiod? De flesta lärda, däribland de fyra imamerna, anser att den gills och att den är på äktenskapets bekostnad.

Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) anser att den är ogiltig då det skiljer sig från det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde och allt sådant är avvisat.