Skilsmässa under månadsperioden

Fråga: Vad är domen för att mannen skiljer sig från sin hustru under hennes månadsperiod? Är skilsmässan giltig eller inte?

Svar: De flesta lärda anser att den är giltig. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde Ibn ´Umar att ta tillbaka sin hustru efter att han hade skilt sig från henne under hennes månadsperiod. En kvinna tas inte tillbaka om hon inte är skild.