Skilsmässa under barnsäng och månadsperiod

Fråga: Gills skilsmässa under barnsängen?

Svar: Ja. Den gills. Det gör den även under månadsperioden; skilsmässan gills. Den gills även om den är förbjuden.