Skilsmässa i ilsket tillstånd

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Ighâthat-ul-Lahfân fî Hukm Talâq-il-Ghadhbân, sid. 34-38
Mu’assasah ar-Risâlah, 1424/2004
publicerad
20.11.2006

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ)
sade:

”Det finns varken frigörelse
eller skilsmässa i ”Ighlâq”.”

Rapporterad av Ahmad, Abû
Dâwûd, Ibn Mâdjah och al-Hâkim i hans ”as-Sahîh” som sade:

”Detta är en autentisk hadîth
som är enligt Muslims villkor.”

Abû Dâwûd sade:

”Jag tror att ”Ghilâq” är ilska.”

Hanbal sade:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh
– dvs. Ahmad bin Hanbal – säga: ”Det är ilska.””

Rapporterad av al-Khallâl och
Abû Bakr ´Abdul-´Azîz.

Abû Bakr sade:

”Jag frågade språkvetarna
Abû Muhammad, Ibn Durayd, Abû ´Abdillâh och Abû Tâhir
rörande orden: ”Det finns varken frigörelse eller skilsmässa i ”Ighlâq”.”
De sade: ”Det betyder tvång, ty om han påtvingas till något,
berövas han på sin åsikt. Denna betydelse innefattas även
av lungsäcksinflammation och galenskap.” Då sade jag till några
av dem: ”Är det också ilska?” De sade: ”Ja, det innefattas av ilska
också.”

Det finns två typer av
Ighlâq.

Den ena: Påtvingad.

Den andra: Den som stänger
igen ens åsikt.

Påtvingade uttalanden annulleras
och sätter dem på samma nivå som att tala i sömnen eller att
tala och vara galen. Detta gäller däremot inte handlingarna. Om en påtvingad
person dödar, kommer han själv att dödas. Detsamma gäller ilska; den annullerar
ens uttalanden, till skillnad från ens handlingar. Exempelvis dödas
han om han av ilska skulle döda någon. Detta gäller alltså
en arg person som verkligen har letts till allt detta.

Rörande den som avser att göra
det på grund av någon annan anledning än ilska, räknas det
inte till samma sak. Exempel på det är en man vars kvinna begår
otukt. I detta skede blir han arg och skiljer sig från henne eftersom
han inte vill leva vidare med en otuktig kvinna. Med denna skilsmässa
avser han inte att släcka ilskan, utan att göra sig kvitt den otuktiga
kvinnan. I detta fall gäller skilsmässan.

Fundera över denna skillnad som
är kärnan i hela frågan. Detta är alltså skillnaden; att mannen
som bråkar med sin hustru samtidigt som han vet att han vill leva
med henne, trots dispyter och dåliga karaktärer, men som överväldigas
av ilska och följaktligen skiljer sig han från henne för att släcka
ilskans eld.